Teknik Dasar Salto Depan dalam Senam Lantai

Posted on

Teknik Dasar Salto Depan dalam Senam Lantai ~ Gerakkan Salto haruslah melakukan gerakkan berputar (berguling depan ) di udara, maka perlu waktu yang cukup “lama” anak “berada” di udara. Sehubungan dengan hal tersebut maka anak melakukan tolakkan yang kuat, kemudian membulatkan badan, denganbantuan kedua lengan, sehingga badan berputar (menggulinga).

Mengguling diatas peti lompat, mengguuling dengan tanpa memegang (meletakkan kedua tangan/bertumpu diatas peti) terlebih dahulu pperlu dimahirkan.

Latihan tersebut diatas yang menuju  salto harus diperhatikan pada tolakkan kedua kaki dan membundarkan badan, ketepatan mengguling diatas peti.

Pada beberapa kejadian anak terlalu cepat membulatkan badan ( berputar) dan tolakkan kaki kaki kurang condong kedepan, sehingga memungkinkan akan jatuh pada ujung peti yang terdekat.

Cara melompat harimau, tidaklah dibenarkan  disampaikan pada waktu latihan ini, akan membawa akan melaakukan lompatan yang salah arahnya, maupun sikap badan akan mencelakakan.

Contoh bentuk latihan Salto Depan :

  1. Latihan dengan memakai tali pengaman, (tali yang mengikat pinggang anak) yang mempunyai dua ujung yang masing-masing dipegang seorang pembantu.
  2. Latihan dengan melakukan salto dari suatu dasar/lantai/lempar bertumpu yang tinggi dari tempat jauh.
Gambar Melakukan Salto Depan

Gambar Salto Depan
Ikuti websiteedukasi.com di aplikasi Google News dengan cara Following (temukan feed website edukasi di bagian Following/Mengikuti) untuk mendapatkan berita & perangkat pembelajaran terbaru dengan sangat mudah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *